Tại sao nên thờ tượng Phật Địa Tạng

Ngày Đăng : 05/08/2021 - 11:41 PM

Thờ tượng Phật Địa Tạng thì bạn sẽ thoát khỏi hiểm nguy, tiêu trừ tội chướng, được quỷ thần hộ vệ và đạt được mong muốn, nguyện vọng lớn. Và nên học theo hạnh nguyện của Ngài, khuyên răn con người làm điều tốt đẹp, sống khoan dung và ôn hòa.

Tại sao nên thờ tượng Phật Địa Tạng

Tương truyền rằng, Địa Tạng được xem là một trong 4 vị Đại Bồ Tát chuyên phổ độ chúng sinh. Địa tạng Vương Bồ Tát được coi là Giáo chủ U Minh, nơi đầy rẫy những chúng sinh chưa được siêu thoát do tạo ác nghiệp cực trọng.

Xưa có một vị hoàng tử cao quý sống trong nhung lụa vàng ngọc nhưng lại sống đạm bạc, chăm lo học hỏi và đọc sách thánh hiền. Đức tướng có lòng nhân hậu trong trần thế khó có ai sánh kịp, vô cùng trang nghiêm. Tượng Phật Địa Tạng bằng đá hiện thân cho Ngài, vị Phật cứu khổ cứu nạn, cứu chúng sinh.

Địa tạng Vương Bồ Tát được biết đến bởi lời nguyền cứu độ chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích – ca-Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến Bồ Tát hạ sanh và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Cũng bởi vậy, Địa Tạng thường được xem là vị Bồ Tát của chúng sinh dưới địa ngục

Trong văn hóa Nhật Bản, Địa Tạng Vượng Bồ Tát còn hộ mệnh cho trẻ em, bảo vệ các vong linh hoặc bào thai chết yểu

Ngoài ra, Ngài còn được biết đến với tay phải cầm Tích trượng có sáu vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi , tay trái cầm Như Ý Châu có nghĩa muốn cứu độ hết mọi chúng sinh trên thế gian. Là vị Bồ tát hiện thân trong Lục đạo để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục.

Kết luận lại, Địa Tạng Vương Bồ Tát vừa gồm thâu nhiều công hạnh vừa cứu độ chúng sinh trong địa ngục. Trong đó, hạnh cứu độ chúng sanh tâm làm hiển lộ bản tâm sáng suốt và thanh tịnh chính là cái dễ dàng thấy nhất. Bởi vậy, thờ Ngài chính là học theo những hạnh nguyện này.

Công đức thờ phụng tượng phật Địa Tạng Bồ Tát bằng đồng

Trong kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát thuộc kinh điển phật giáo Đại Thừa, có nêu rõ công đức chiêm ngưỡng, thờ phụng Địa Tạng Vương Bồ Tát:

Nếu có người nữ nào nhàm chán thân nữ và tận tâm cúng dường tượng vẽ tượng phật Địa Tạng Bồ Tát cùng tượng được làm từ đất đá, keo sơn, đồng sắt, hoặc các vật liệu khác. Ngày ngày những bức tượng phật bằng đồng vẫn được các gia chủ ưa chuộng và lựa chọn hơn cả. Với  tâm không thoái chuyển, họ luôn dùng hương hoa, thức ăn nước uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, châu báu, và những phẩm vật khác để cúng dường. Khi người nữ hiền lành đó thọ hết báo thân, thì đến suốt một tỷ kiếp còn không sanh vào thế giới có người nữ.

Nếu có người nữ nào chán ghét tấm thân xấu xí với nhiều bệnh tật, như có thể ở trước tượng phật Địa Tạng Bồ Tát, rồi chí tâm chiêm ngưỡng và lễ bái trong khoảng thời gian chừng bằng một bữa ăn. Người đó trong ngàn vạn kiếp sẽ sanh ra với tướng mạo viên mãn. Như người nữ xấu xí này không nhàm chán thân nữ, thì suốt tỷ ức đời thường sanh làm công chúa, cho đến vương phi, con gái của tể tướng có uy thế lớn, hay con gái của đại trưởng giả và có tướng mạo đoan chánh viên mãn. Do chí tâm chiêm ngưỡng và đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát mà được phước báo như thế.

Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào có thể ở trước tượng của Bồ Tát mà trỗi các loại âm nhạc, ca hát, hoặc tán thán và cúng dường hương hoa, cho đến khuyên bảo một người hay nhiều người đồng làm như vậy, thì những người như thế sẽ ở trong đời hiện tại cùng vị lai thường được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm hộ vệ và không để cho các việc ác lọt vào tai của người đó. 

Như vây, công đức tôn thờ kính trọng tượng phật Địa Tạng Vương Bồ Tát là vô lượng vô biên. Gia chủ có thể phát tâm mua tượng Phật Địa Tạng thờ phụng tại gia hoặc cúng dường chùa tháp để nhiều người được thực hành thiện pháp.

Với những chia sẻ trên hy vọng gia chủ đã hiểu rõ hơn về Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai và hiểu rõ về tại sao nên thờ tượng phật Địa Tạng.

Điêu Khắc Tượng Phật Composite Hoàng Phi

Địa Chỉ : 33/1 Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Hotline : 0774 404 000

Email : tuongphathoangphi1979@gmail.com

Website : tuongphatcomposite.com.vn

Bài viết liên quan

facebook