Tượng phật Địa Tạng, vị bồ tát sống động trong tác phẩm giàu hình ảnh nghệ thuật

Ngày Đăng : 11/12/2019 - 11:03 AM

Tượng phật Địa Tạng, vị bồ tát sống động trong tác phẩm giàu hình ảnh nghệ thuật

Tượng phật Địa Tạng thể hiện lòng từ bi cứu rỗi mọi sinh linh dưới địa ngục, những người khách lữ hành tha phương và cả những sinh linh yểu tử. Vì thế, tượng của ngài luôn khác biệt so với những hình ảnh tôn thờ chúng ta vẫn thường thấy.

Tượng phật Địa Tạng Vương Bồ Tát được tôn thờ trong Phật Giáo Đông Á , ngài được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong Lục Đạo Luân Hồi thời kỳ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn cho đến khi Bồ Tát Di Lặc hạ sanh. Ngài nguyện không chúng Phật Quả nếu Địa Ngục chưa trống rỗng .

1. Các khắc họa tượng phật Địa Tạng rất giàu hình tượng nghệ thuật

Tượng phật Địa Tạng khắc họa hình ảnh đầu trọc với vầng hào quang, tay này cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, còn tay kia cầm Ngọc Như Ý biểu tượng của ánh sáng, điều thiện xua tan bóng đêm, điều ác trong bể khổ đau thương.

Với tâm nguyện lớn độ hết chúng sinh nơi địa ngục nên ngày nào cũng vậy sáng, trưa, tối, ngài đến địa ngục để thuyết giảng tội lỗi, giúp họ hiểu rõ nhân quả, biết tội lỗi để có những suy nghĩ hướng thiện.

Sau đó, dựa vào thần lực Ngài giúp họ thoát khỏi địa ngục, luân hồi vào cõi Trời, cõi người. Do đó khi thỉnh niệm kinh Địa Tạng là giúp hồi hướng cho người thân của mình, sớm thoát khỏi địa ngục bi ai.

2. Tượng phật Địa Tạng hiện thân trong chất liệu composite

Hình ảnh tượng phật Địa Tạng được Hoàng Phi thể hiện thông qua chất liệu Composite là con người giải thoát (xuất gia). Vốn là vị hoàng tử cao quý, nhưng sống đạm bạc. Ngài an nhẫn, bất động như đại địa; tư duy sâu xa kín đáo như kho tàng bí mật. Tay cầm minh châu. Trên tích trượng có mười hai khoen tượng trưng mười hai nhân duyên.

Mỗi chi tiết đều trở thành tác phẩm nghệ thuật công phu, chứa đựng sự tỉ mỉ. Với Hoàng Phi, tượng phật Địa Tạng hiện thân cho Ngài, vị Phật cứu nạn, cứu khổ sinh linh địa ngục, mang ngụ ý tâm linh sâu sắc.

Website: tuongphatcomposite.com.vn

 

Bài viết liên quan

facebook