Tượng Phật Ngũ Phương mang đến may mắn, tài lộc

Ngày Đăng : 26/11/2020 - 2:52 PM

Tượng Phật Ngũ Phương mang đến may mắn, tài lộc

Tượng Phật Ngũ Phương không chỉ hỗ trợ đắc lực cho chủ nhân trên con đường làm ăn, kinh doanh buôn bán mà còn mang lại sự bình an, may mắn, tài lộc cho gia chủ.
Những người trưng bày tượng Phật Ngũ Phương trong nhà thường là người có tâm hướng về Phật pháp, sống thiện lành. Trưng bày Ngũ Phương Phật tâm Chú, Ngũ phương ngũ Phật đại oai thần thể hiện đẳng cấp, vị trí của gia chủ, qua đó, bạn bè, đối tác có thể đánh giá tính cách, lối sống, độ uy tín của gia chủ.

Tượng Phật Ngũ Phương là gì?
Tượng Phật Ngũ Phương còn gọi là Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí Phật, Ngũ Phương phật, hay còn được gọi  Ngũ Thiền Định Phật; là tên gọi chỉ năm vị Phật trong Mật Tông, lấy Đại Nhật Như Lai (Tỳ Lô Giá Na Như Lai) làm chủ tôn, có sự khu biệt giữa Ngũ Phật giới Kim Cương và Ngũ Phật giới Thai Tạng. Năm đức Phật này đại diện cho 5 phẩm chất của con người và tạo ra sự tuyệt mỹ và hay nhất để phá bỏ những sai trái trong 5 phẩm chất đó. Mỗi đức Phật là một con đường tuyệt diệu để đi đến cảnh giới Niết Bàn và Vô sanh. Tu theo những vị đó sẽ mau chóng vào được cung điện Niết Bàn.

Ý nghĩa tượng Phật Ngũ Phương
Đông Phương Thế Giới A Súc Như Lai: 
Tượng Đông Phương Thế Giới A Súc Như Lai trong bộ tượng Phật Ngũ Phương hàm ý tâm trí chúng sanh gốc vốn thanh tịnh trong sáng như gương, nhưng do nghiệp chướng vô minh làm cho lu mờ đen tối. Nay nương nhờ thần lực của Như Lai cộng với sự nỗ lực tu trì tìm lại bản tánh trí huệ viên minh của chính mình.

Nam Phương Thế Giới Bảo Sanh Như Lai: 
Tượng Phật Ngũ Phương phía Nam hàm ý chúng sanh do tham sân si cố chấp, phiền não dẫy đầy, có biết đâu tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau.

Tây Phương Thế Giới A Di Đà Như Lai: 
Hàm ý tiếp dẫn chúng sanh giác ngộ, nhận được cảnh giới hư không, từ Hư không đạt đến Diệu hữu, nhìn nhận thế giới mới lập thành không có điều sai khác.

Bắc Phương Thế Giới Thành Tựu Như Lai: 
Chúng ta nên tự mình phát tâm tu tập làm cho trí huệ Phật tánh của chúng ta phát sáng như ánh sáng của mặt trời, đem ánh sáng và hơi ấm đến cho mọi loài chúng sanh, khai mở thế giới phóng vô lượng quang minh biến thành cảnh giới Tịnh Độ ở thế gian.

Trung Ương Thế Giới Tỳ Lô Giá Na Phật còn tôn xưng Đại Nhật Như Lai: 
Tượng phật ngũ phương hàm ý tổng hợp Tứ Trí thành Ngũ Trí, cho đến thống nhiếp vũ trụ vạn sự vạn vật thành Pháp thân, lấy tư duy phát khởi Tịnh niệm, Chánh kiến, giác ngộ sự thống nhất của vạn sự vạn vật trong vũ trụ.

Điêu Khắc Tượng Phật Composite Hoàng Phi

Địa Chỉ : 33/1 Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Hotline : 0774 404 000

Email : tuongphathoangphi1979@gmail.com

Website : tuongphatcomposite.com.vn

Bài viết liên quan

facebook